Πως Λειτουργεί η Συνεργασία σας με το Creative Shop

01
Επιλέγετε την υπηρεσία που χρειάζεσαι για να ενισχύσετε διαφημιστικά την επιχείρησης σας μέσα από μια πληθώρα διαφημιστικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο e-Shop του Creative Shop και απευθύνονται στον σύγχρονο επαγγελματία. Προϊόντα καινοτόμα για την ηλεκτρονική προώθηση της επιχείρησης σας στο διαδίκτυο αλλά και κλασικά εργαλεία που πλαισιώνουν κάθε επιχείρηση. Λύσεις που θεωρούνται απαραίτητες όπως το λογότυπο της επιχείρησης σας που αποτελεί και σήμα κατατεθέν, προωθητικό υλικό όπως αφίσες φυλλάδια κάρτες αλλά και ηλεκτρονικά προϊόντα αύξησης πωλήσεων όπως ιστοσελίδα επιχείρησης, ηλεκτρονικό κατάστημα, υπηρεσίες SEO και διαφήμιση στο internet. Ξεχωρίζετε ένα ή περισσότερα προϊόντα που χρειάζεται η επιχείρηση σας και ολοκληρώνετε την παραγγελία σας.
02
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας ηλεκτρονικά μέσω email ή τηλεφωνικά με σκοπό τον ορισμό των λεπτομερειών/πληροφοριών για την εργασία που μας αναθέσατε. Οι πληροφορίες αφορούν το προϊόν που επιλέξατε. Εμείς σας καθοδηγούμε για το υλικό που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία που επιλέξατε ότι ταιριάζει στις ανάγκες σας. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας με προσχέδια των εργασιών και προτάσεις έως ότου επιτευχτεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν για παράδειγμα μας ανατεθεί η δημιουργία ιστοσελίδας για την επιχείρησης σας εμείς σας αποστέλλουμε δείγματα ιστοσελίδων σχετικά με την ιδιότητας της επιχείρησης και αφού επιλεγεί το επιθυμητό δημιουργικό εσείς μας αποστέλλεται το υλικό που θα περιέχει η ιστοσελίδα σας (λογότυπα, φωτογραφίες, κείμενα, video). Αν δεν διαθέτεται το κατάλληλο υλικό τότε πάντα σε συνεργασία μαζί σας δημιουργούμε το υλικό που θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα σας.
03
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και πάντα ανάλογος την φύση των υπηρεσιών, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά, στην τελική του μορφή το προϊόν που επιλέξατε, εάν πρόκειται για προϊόν που μπορεί να αποσταλεί (Μακέτες, Μπροσούρες, Αφίσες, Banners, κ.α.). Αν πρόκειται να προϊόν ιντερνετική χρήσης τότε ολοκληρώνουμε τις εργασίες, δημοσιεύουμε το προϊόν στο διαδίκτυο, παρακολουθούμε την εξέλιξη του (Ιστοσελίδες, Υπηρεσίες SEO, Διαφήμιση Google, κ.α) και σας αποστέλλουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαχείριση του. Παραμένουμε σε επαφή με τον πελάτη για τυχόν διορθώσεις, βελτιώσεις όπως και βοήθεια αν χρειαστεί. Τέλος λειτουργούμε εκπαιδευτικά παρέχοντας σας όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα καταστήσουν την διαφημιστικές σας ενέργειες επιτυχημένες.
TOP