Υπηρεσίες SEO Ιστοσελίδας

Τι είναι το SEO ;

Υπηρεσίες SEO Κατασκευή ΙστοσελίδωνSearch Engine Optimization ή εν συντομία SEO είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας, με σκοπό την εμφάνισή της στην υψηλότερη θέση της σελίδας αποτελεσμάτων του Google, κατά την αναζήτηση που πραγματοποιεί ένας χρήστης, με βάση συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.

 

Ποτέ μπορεί μια σελίδα να δεχτεί βελτιστοποίηση SEO ;

Μια ιστοσελίδα μπορεί να δεχτεί βελτιώσεις σε θέματα SEO, οποιαδήποτε στιγμή. Αρχή και κανόνας είναι μια ιστοσελίδα να δέχεται βελτιώσεις SEO, πριν ακόμα δημιουργηθεί. Και αν αναρωτιέστε πως είναι αυτό δυνατό, η απάντηση είναι απλή. Είναι αποδοτικότερο μια ιστοσελίδα να φτιαχτεί με βάση τους κανόνες του SEO εξαρχής, παρά να δεχτεί βελτιώσεις μετά το πέρας της κατασκευής της.

 

Ποιες είναι οι βελτιώσεις SEO για μια ιστοσελίδα ;

Οι βελτιώσεις SEO που μπορεί να δεχτεί μια ιστοσελίδα είναι αρκετές. Χωρίζονται σε δυο αρχικές κατηγορίες. Το On-Page SEO, δηλαδή τις βελτιώσεις που γίνονται πάνω στην ιστοσελίδα και το Off-Page SEO, δηλαδή τις βελτιώσεις που γίνονται εκτός ιστοσελίδας. Και οι δυο αυτές κατηγορίες βελτιώσεων έχουν την δική τους διαβάθμιση καθώς οι επιμέρους εργασίες έχουν διαφορετικό ποσοστό δυσκολίας υλοποίησης.

 

Με ποια κριτήρια το Google κατατάσσει μια ιστοσελίδα στις πρώτες θέσεις της σελίδας αποτελεσμάτων ;

Ο τρόπος με τον οποίο το Google κατατάσσει μια ιστοσελίδα στις πρώτες θέσεις, έγκειται σε αρκετούς παράγοντες. Ακόμα, αυτοί οι παράγοντες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δεδομένοι, καθώς οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί το Google για την κατάταξη των σελίδων αλλάζουν διαρκώς. Εντούτοις, το ίδιο το Google έχει παραθέσει μια σειρά από κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται, με σκοπό μια ιστοσελίδα να είναι φιλική προς αυτό. Οι κανόνες όμως που έχει παραθέσει το Google είναι ένα μικρό κομμάτι της συνολικής διαδικασίας. Με λίγα λόγια, υπάρχουν παράγοντες που για ευνόητους λόγους το Google δεν δημοσιοποιεί. Έτσι, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του internet marketing και των υπηρεσιών SEO καλούνται να προσδιορίσουν αυτούς τους παράγοντες μέσα από προσωπικές έρευνες.

 

Πόσο χρόνο απαιτεί η βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και πότε θα δω αποτελέσματα ;

Ο χρόνος βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από την υφιστάμενη κατάσταση της ιστοσελίδας. Αν μια ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί πριν από μερικά χρόνια, είναι πιθανό να μην πλήροι κανέναν από τους σύγχρονους κανόνες SEO. Οι βελτιώσεις που γίνονται στην ίδια την ιστοσελίδα δεν απαιτούν περισσότερο από μια ή δύο εβδομάδες. Αυτό που απαιτεί αρκετό χρόνο είναι οι βελτιώσεις που γίνεται εκτός αυτής. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της θέσης μιας ιστοσελίδας στο Google κατέχει και το θέμα με το οποίο ασχολείται μια ιστοσελίδα, αλλά και το πόσο ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον που στοχεύει. Κάθε αλλαγή σε θέματα SEO που πραγματοποιείται σε μια ιστοσελίδα απαιτεί ένα χρονικό διάστημα έως ότου η μηχανή αναζήτησης Google το αντιληφθεί. Ανάλογα με την αλλαγή, μπορεί να χρειαστεί από μια ημέρα έως και αρκετές εβδομάδες.

 

Πως μπορώ να βελτιώσω την θέση της ιστοσελίδας μου;

Αρχικά θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ιστοσελίδας. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει την παρούσα κατάσταση τις ιστοσελίδας και τις αναγκαίες αλλαγές που θα πρέπει να δεχτεί, πάντα με βάση το κοινό που στοχεύει. Μετά την αξιολόγηση και το πέρας των απαραίτητων εσωτερικών και εξωτερικών αλλαγών που θα δεχτεί, θα πρέπει ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας να λειτουργεί την ιστοσελίδα πάντα με γνώμονα τους κανόνες SEO που θα του έχουν υποδειχθεί, καθώς το επιτυχημένο SEO δεν είναι απλά μία μεμονωμένη εργασία, αλλά μια συνεχής διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται πιστά προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο, από την υψηλότερη θέση στην σελίδα αποτελεσμάτων του Google.

 

Το Creative Shop παρέχει αξιολόγηση 20 σημείων σε θέματα SEO. Μετά την αξιολόγηση παρέχει οικονομική προσφορά βελτιστοποίησης στα εξής σημεία:

 • Τίτλοι Ιστοσελίδας
 • Τίτλοι Άρθρων & Σελίδων
 • Ειδικευμένες περιγραφές
 • Ειδικευμένες λέξεις-κλειδιά
 • Τίτλοι εικόνων
 • Περιεχόμενο ιστοσελίδας
 • Ιστολόγιο ιστοσελίδας
 • Robots
 • Sitemap
 • Δυναμική ιστοσελίδα
 • Ταχύτητα φόρτωσης
 • Μεγέθη επικεφαλίδων κειμένων
 • Επισκεψιμότητα
 • Έκδοση για φορητές συσκευές
 • Εσωτερικοί σύνδεσμοι
 • Εξωτερικοί σύνδεσμοι
 • Εξωτ. σύνδεσμοι με λέξεις κλειδιά
 • Σύνδεσμοι σε κοινωνικά δίκτυα
 • Κοινωνικοί σελιδοδείκτες
 • Στοχευόμενες λέξεις-κλειδιά

Αγορά Υπηρεσιών SEO
Μετά την αξιολόγηση της ιστοσελίδας σας σε θέματα SEO θα γνωρίζεται σε ποια σημεία θα πρέπει να εστιάσετε έτσι ώστε η ιστοσελίδα σας να βρεθεί στις πρώτες σελίδες της μηχανής αναζήτησης Google.
TOP