Δημιουργία Προωθητικού Video Κατασκευαστικής Εταιρείας Ι. Φούσκας

Η κατασκευαστική εταιρεία Ι. Φούσκας με έδρα την Αθήνα χρειαζόταν ένα εισαγωγικό προωθητικό video,  γενικής χρήσης με σκοπό την προώθηση του brand name της εταιρείας μέσω των ιστοσελίδων βιντεοπροβολής όπως το Youtube. Αυτό θα αποτελούσε το πρώτο μιας σειράς από video που θα παρουσιάσουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών της εταιρείας. Για την δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από έργα της εταιρείας, κυρίως από ανακατασκευές και ανακαινίσεις σπιτιών. Μετά την ολοκλήρωση του το video προστέθηκε στην ιστοσελίδας της εταιρείας. Τέλος στον πελάτη δόθηκαν σαφείς οδηγίες για το πώς θα μεγιστοποίηση την προβολή του μέσω των κοινωνικών δικτύων και των δικτύων προβολής περιεχομένου με video.

  • PARTNERS Κων/νος Κρεούζης
  • CATEGORY
TOP