Κατασκευή Ιστοσελίδας RSS Αυτόματων Δημοσιεύσεων

Το World Alley News είναι μια ιστοσελίδα αυτόματης ανάρτησης περιεχομένου από εξωτερικές πηγές με την χρήση RSS Feed. Το Creative Shop προχώρησε στην κατασκευή ιστοσελίδας RSS με τίτλο World Alley News για δοκιμαστικούς λόγους και μόνο για επίδειξη σε μελλοντικούς πελάτες. Η ιστοσελίδα απλά δημοσιεύει αυτόματα άρθρα που έχουν αναρωτηθεί σε άλλες ιστοσελίδες γενικού και ειδικού περιεχομένου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότατα στον κάτοχο μιας ιστοσελίδα να αναρτά μαζί με τα δικά του και άρθρα από άλλες πηγές. Έτσι η ιστοσελίδα γίνεται ακόμα περισσότερο ενεργή σε επίπεδο δημοσιεύσεων καθώς πάντα υπάρχει κάτι νέο για τον αναγνώστη και για τις μηχανής αναζήτησης (seo), είτε από ίδια ειδησιογραφία, είτε από ειδησιογραφία άλλων. Στα άρθρα ενσωματώνεται εικόνα, κείμενο και σύνδεσμος με την πηγή της δημοσιεύσεις για ευνόητους λόγους. Η διαδικασία ενσωμάτωσης για τον κάτοχο της ιστοσελίδας είναι αρκετά απλή. Επιλεγεί το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η ιστοσελίδα του. Αναζητά ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο του και εντοπίζει τον σύνδεσμο RSS Feed που εμφανίζεται συνήθως με το πορτοκαλί εικονίδιο. Εισάγει τον σύνδεσμο RSS Feed στην ιστοσελίδα του και επιλέγει συχνότητα και αριθμό δημοσιεύσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ιστοσελίδα ξεκινά και αναρτά αυτόματα ότι νέο έχει αναρωτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα.

 

Αγορά Κατασκευής Ιστοσελίδας
 

TOP