Ανακατασκευή Ιστοσελίδας Εταιρείας Κατασκευών

Αναβάθμιση ιστοσελίδας για την κατασκευαστική εταιρεία που ασχολείστε κυρίως με την ανακαίνιση σπιτιού. Η παλαιά ιστοσελίδα της εταιρεία ήταν κατασκευασμένη σε πλατφόρμα joomla και παρουσίαζε ποικίλα προβλήματα σε θέματα ταχύτητα φόρτωσης, προβολής περιεχομένου, κανόνων seo και συμβατότητας με κινητές συσκευές (smartphones, tabletes). Ακόμα η φύση της πλατφόρμας joomla καθιστούσε την διαχείριση της ιστοσελίδα αρκετά δύσκολή. Για τους παραπάνω λόγους η εταιρεία αποφάσισε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας.

Η νέα ιστοσελίδα κατασκευάστηκε σε πλατφόρμα WordPress η οποία επιλύει όλα τα παραπάνω προβλήματα. Συγκεκριμένα η νέα ιστοσελίδα της εταιρεία “Ανακαίνιση Οικίας” διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 • Βελτιώσεις Ταχύτητας
 • Βελτίωσης SEO
 • Διαχείριση στα Ελληνικά
 • Σύνδεση με Social Media
 • Αυτόματο Offshore Backup
 • Φιλική με κινητές συσκευές
 • Προστασία Malware/Hackers
 • Ενσωματωμένo Blog
 • Portfolio Εργασιών
 • Φόρμες Επικοινωνίας
 • Διαχείριση Newsletters

Τέλος δόθηκαν συγκεκριμένες seo οδηγίες στον διαχειριστή της ιστοσελίδα για το πώς θα λειτουργεί την ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζεται στις υψηλότερες θέσεις τους Google με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.

 

TOP