Δωρεάν Θέματα WordPress

Δωρεάν Θέματα WordPress για όλους!! Αγαπάμε το WordPress αλλά περισσότερο λατρεύουμε να παρέχουμε βοήθεια σε νέους κατόχους ιστοσελίδων ή νέους κατασκευαστές ιστοσελίδων. Γι’ αυτούς τους λόγους δημιουργήσαμε μια σελίδα η οποία παρέχει σε όλους εσάς επιλεγμένα δωρεάν θέματα WordPress για τις ιστοσελίδες σας. Στην σελίδα αυτή προστίθενται νέα θέματα σε καθημερινή βάση για να μπορείτε να έχετε στην διάθεση σας περισσότερα και πιο ανανεωμένα θέματα. Έτσι αν σήμερα δεν βρείτε το θέμα της αρεσκείας σας, δοκιμάστε μια επόμενη ημέρα και μπορεί να είσαστε πιο τυχεροί. Τα θέματα παρουσιάζονται με screenshot για εύκολη επιλογή, λειτουργικό δείγμα και απευθείας σύνδεσμο download για εύκολο κατέβασμα. Παρέχονται σε μορφή .zip και μπορείτε να τα ανεβάσεται στην ιστοσελίδα σας είτε από την διαχείριση θεμάτων του WordPress είτε απευθείας στον φάκελο wp-content/themes/ μέσω FTP αφού πρώτα αποσυμπιέσεται το αρχείο .zip τοπικά. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εγκατάστασης νέο θεμάτων θα βρείτε στην διεύθυνση : http://codex.wordpress.org/Using_Themes.

 

Elegant WordPress Theme

Δωρεάν Θέματα WordPress

 

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Φεβρουάριος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  [/sociallocker]

Corporate WordPress Theme

Corporate WordPress Theme

 

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Μάιος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  [/sociallocker]

 

Accesspress WordPress Theme

Accesspress WordPress Theme

 

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Μάιος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Interface Retina Ready WordPress Theme

Interface Retina WordPress Theme

 

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Απρίλιος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Dazzling WordPress Business Theme

Dazzling WordPress Business Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Φεβρουάριος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Radiate WordPress Theme

Radiate WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Μάρτιος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Minimal Magazine WordPress Theme

Minimal Magazine WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Φεβρουάριος 2013

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Flat Personal WordPress Theme

Flat Personal WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Δεκέμβριος 2013

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

CleanPress Magazine WordPress Theme

CleanPress Magazine Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Φεβρουάριος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Hueman WordPress Theme

Hueman WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Νοέμβριος 2013

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Minion Personal WordPress Theme

Minion Personal WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Δεκέμβριος 2013

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Arcade Basic WordPress Theme

Arcade Basic WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Μάρτιος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

ComboMag News WordPress Theme

ComboMag News WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Ιανουάριος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Tint Portfolio WordPress Theme

Tint Portfolio WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Αύγουστος 2013

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Danko Nonprofit WordPress Theme

Danko Nonprofit WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Σεπτέμβριος 2013

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Ward Personal/Porfolio WordPress Theme

Ward Personal/Porfolio WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Ιούνιος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]

 

Photopia Porfolio WordPress Theme

Photopia Photography Porfolio WordPress Theme

Ημερ/νια Κυκλοφορίας : Μάιος 2014

[sociallocker] ΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ [/sociallocker]
TOP