Παράγοντες που Επηρεάζουν την SEO Προώθηση μιας Ιστοσελίδας

/ / SEO, Τα Νέα μας

Αρκετοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την seo προώθηση ιστοσελίδας στην μηχανή αναζήτησης Google, αλλά ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά μετρούν σήμερα; Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Search Engine Optimization η σημαντικότητα αυτών των παραγόντων συνεχώς αλλάζει, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να προσαρμόζουμε την στρατηγική προώθησης μιας ιστοσελίδας συνεχώς. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρίας Search Metrics πρωταθλητές των παραμέτρων σημαντικότητας αναδεικνύονται τα social media και η στοχευμένη ενασχόληση τους με αυτά. Κάθε δημοσίευση που μοιραζόμαστε μέσω των κοινωνικών δικτύων και αναπαράγεται από άλλους δίνει αξία seo στην ίδια την ιστοσελίδα μας. Ο άλλος μεγάλος παράγοντας κατάταξης είναι η ποιότητα των εξωτερικών συνδέσμων (back links) που οδηγούν στην ιστοσελίδα μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι θα πρέπει να δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες δεν έχει ορίσει το Google για ευνόητους λόγους, αλλά προκύπτουν από έρευνες ειδικών στο χώρο του internet marketing. Τέλος, μικρό ρόλο δείχνουν να διαδραματίζουν οι παράγοντες που αφορούν την ίδια την ιστοσελίδα (on page seo), κάτι που δεν μπορεί όμως να αγνοηθεί, καθώς στην συνολική αξιολόγηση της ιστοσελίδας, λειτουργεί προσθετικά οδηγώντας σε μια ολοκληρωμένη seo εικόνα. Μελετήστε τον παρακάτω πίνακα και προσαρμόστε τα ευρήματα της έρευνας στη δική σας ιστοσελίδα.

Αναλυτικά ο πίνακας των SEO παραμέτρων

Παράγοντες που Επηρεάζουν την SEO Προώθηση μιας Ιστοσελίδας

 

 

Διαβάστε Περισσότερα
 

Avatar
Follow me
TOP